Tôi muốn mua khóa học cho con, liệu có phù hợp với học sinh không?

ENGO là Chương Trình Học Tiếng Anh Trực Tuyến Vượt Trội Từ Anh Quốc phù hợp cho người học từ 15 tuổi trở lên, sẽ phù hợp hơn với học sinh THPT, đại học và người đi làm.