Cần các phần mềm/ứng dụng gì?

Trong quá trình học và luyện tập trên điện thoại / máy tính bảng, bạn cần cài đặt ứng dụng “LEARN ENGLISH NOW”.