Tôi đã học trên ứng dụng di động, nhưng việc học của tôi không hiển thị trong báo cáo học tập.

Nếu bạn đang học ngoại tuyến (với các bài học đã tải xuống và không có kết nối mạng), dữ liệu học tập của bạn sẽ không được gửi cho máy chủ của chúng tôi, và sẽ không hiện trong báo cáo học tập của bạn.
Để cập nhật dữ liệu học tập:

1. Kết nối thiết bị di động của bạn vào mạng.
2. Mở ứng dụng, và chọn biểu tượng bánh răng tròn – phía trên bên phải của màn hình bài học.
3. Chọn “Sync Data” (“Đồng bộ hóa dữ liệu”).
Dữ liệu học tập của bạn sẽ được cập nhật và hiện trong báo cáo học tập của bạn.