Tôi đã mua mã kích hoạt nhưng vô tình xóa ứng dụng LEARN ENGLISH NOW của ENGO ra khỏi máy. Liệu có tải lại và dùng tiếp không?
Nếu tôi đổi máy mới thì có sử dụng ứng dụng LEARN ENGLISH NOW của ENGO tiếp được không?

Bạn đừng lo lắng, bạn vẫn có thể tải lại ứng dụng ”LEARN ENGLISH NOW” của ENGO và tiếp tục sử dụng bạn nhé!
Trong trường hợp bạn đổi máy mới, bạn chỉ cần đăng nhập đúng bằng tài khoản hiện có, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng ENGO trên máy mới.