Tôi đã học trên máy tính, nhưng việc học không hiển thị trong ứng dụng trên thiết bị di động của tôi.

Bạn cần cập nhật dữ liệu học tập. Đảm bảo rằng thiết bị di động của bạn được kết nối mạng.

1. Mở ứng dụng “LEARN ENGLISH NOW”.
2. Chọn biểu tượng bánh răng tròn – phía trên bên phải của danh sách bài học.
3. Chọn ”Sync data” (”Đồng bộ hóa dữ liệu”).
Nếu dữ liệu học tập của bạn hiển thị vẫn không chính xác, vui lòng đăng xuất ra khỏi ứng dụng và đăng nhập lại.