Có thể học online qua Ipad hay điện thoại di động không?

Bạn có thể học và luyện tập bằng Ipad / điện thoại (đã được kết nối Internet và tải ứng dụng “LEARN ENGLISH NOW”).