Tôi vẫn có vấn đề sau khi kiểm tra qua các câu hỏi thường được hỏi ở đây.

Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp đỡ. Làm theo các bước dưới đây để báo cáo vấn đề:

1. Mở ứng dụng “LEARN ENGLISH NOW”.
2. Trên màn hình nơi vấn đề đang xuất hiện, lắc thiết bị di động của bạn lên xuống.
3. Chọn “Có chứ” để tiếp tục quá trình gửi phản hồi.
4. Trên trang “Gửi phản hồi”, trong hộp thoại mô tả vấn đề. Điền tên của bạn, địa chỉ email đăng kí và chi tiết vấn đề bạn đang gặp phải (ví dụ: Tôi không thể đăng nhập).
5. Nhấp chọn “Gửi thông tin”.