Trong Business Speaking, phần Test chỉ role-play với máy thôi sao?

Đúng vậy. Bài kiểm tra độc đáo kết thúc bài học theo định dạng role-play (nhập vai) năng động, yêu cầu học viên trả lời đoạn hội thoại tự nhiên như đang giao tiếp thực tế với người bản xứ bạn nhé.