Trong thời gian dùng thử, tôi được dùng bao nhiêu lần?

Trong thời gian dùng thử, bạn được dùng thử không giới hạn số lần truy cập và sử dụng.