Đối với khóa Writing For Business. Các bài viết có được giáo viên xem, chỉnh sửa và góp ý hay không?

Đối với khóa học WRITING for BUSINESS, học viên có thể gửi các bài tập viết của mình cho giáo viên người bản xứ để nhận đánh giá cá nhân. Xin vui lòng lưu ý: Mức học phí bạn nộp chỉ bao gồm khóa học digital, chưa bao gồm phí cho các dịch vụ chấm điểm bởi giáo viên online.