INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGLISH LANGUAGE TEACHING 2022 (ICELT 2022)

DIGITAL TRENDS IN ELT

Hội thảo Quốc tế về Giảng dạy Tiếng Anh (ICELT) là một sự kiện học thuật do Khoa Ngữ Văn Anh, Trường Đại học Xã hội nhân văn Tp. HCM tổ chức hai năm/lần, kể từ 2012.

ICELT 2022 lần VI với chủ đề “Digital Trends in ELT” đã thu hút hơn 200 đại diện tham dự, gồm các nhà khoa học, nghiên cứu, giảng viên, sinh viên sau đại học, cùng trao đổi, chia sẻ kiến thức chuyên môn, các nghiên cứu về xu hướng ứng dụng kỹ thuật số trong giảng dạy tiếng Anh.

ENGO, nền tảng giảng dạy tiếng Anh trực tuyến từ London, Anh quốc, với bề dày gần 20 năm, hiện được sử dụng tại 28 quốc gia, vinh dự là Nhà Tài Trợ Vàng của ICELT 2022 năm nay.

Link thông tin:

https://hcmussh.edu.vn/tin-tuc/xu-huong-ky-thuat-so-trong-giang-day-tieng-anh?fbclid=IwAR1MHmcNMv2TXGpJHy6Nupj6-2a4bJkhAYlfj9yM-E4AZlh4EC0JbImkrjE

————————————

ENGO English e-Learning Platform

Website: www.engo.edu.vn

Hotline: 093 7777 000

Email: info@engo.edu.vn