Combo gồm 3 khóa học: Practical English, Pronunciation Practice và từ vựng Wordmine General.

Xóa
   

Mô tả

PRACTICAL ENGLISH General

Khóa học phù hợp cho học viên có nhu cầu học tiếng Anh giao tiếp, đạt trình độ từ A1-C1 (sơ cấp – cao cấp). Nội dung chương trình đề cập đến các tình huống giao tiếp thực tế, rèn luyện phát âm chuẩn và cung cấp hàng ngàn từ vựng mới.

khoa-hoc-tieng-anh-giao-tiep-everyday-english
 • Cấp độ: CEFR* A0-C1
 • Số bài học:
  – 476 bài Practical English: Adaptive Focus.
  – 180 bài Pronunciation Practice.
  – 6614 từ vựng Wordmine General.
 • Nội dung chính:
  • Khóa Practical English: Adaptive Focus cải thiện kỹ năng giao tiếp, xoay quanh các chủ đề về: Cuộc sống hàng ngày; Sở thích và Giải trí; Con người và các Mối quan hệ xã hội; Thiên nhiên và Môi trường; Xã Hội; Du Lịch và Phương tiện đi lại; Thương mại.
  • Rèn luyện kỹ năng giao tiếp (khóa Practical English) và phát âm (khóa Pronunciation Practice) từ vựng, câu văn hoàn chỉnh xoay quanh các chủ đề về: Cuộc sống hàng ngày; Sở thích và Giải trí; Con người và các Mối quan hệ xã hội; Thiên nhiên và Môi trường; Xã Hội; Du Lịch và Phương tiện đi lại; Thương mại.
  • Khóa Wordmine General ứng dụng công nghệ AI kết hợp với phương pháp Adaptive Learning giúp học viên dễ dàng ghi nhớ từ vựng trong các bối cảnh trên.
everyday-english-table

*CEFR: Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages)